Kapcsolat

+36-30/215-8668

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

1.    Bevezetés
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.akbway.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető termék és szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2.    A Szolgáltató
A webáruház üzemeltetője a C&K Agency Kft. A megrendelés elküldésével Ön a C&K Agency Kft. vásárlója lesz. A webáruház üzemeltetőjének adatai:

 

            Cégnév: C&K Agency Kft.

            Adószám:

            Cégjegyzékszám:

            Bankszámlaszám:

            Adatkezelési nyilvántartási szám:

            Cím: 2011 Budakalász, Gerinc u. 2510/1 HRSZ.

            Telefon: +36-30-215-8668

            E-mail: info@akbway.hu

            Nyitva tartás:

            Tárhely szolgáltató:

                        Név: Tárhelypark Kft.

                        Cím: 1122 Gaál József út 24.

                        Telefon: +36 1 700 4140

                        E-mail: info@tarhelypark.hu

 

3.  Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra előzetes írásos engedély nélkül másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 

4.  A megrendelés folyamata

A honlap termékismertetési, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. Itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A választott termék a „Kosárba tesz” gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb előtt a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a  „Kosár tartalmának megjelenítése” menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra.

A regisztráció során az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó a honlapon tájékozódhat. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó beállítható a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat a felhasználó nevének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a „Megrendelem!gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Főoldalon, a Bejelentkezés gomb segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Profil szerkesztése  menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

 

5.  A termék ára

A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért a C&K Agency Kft. nem vállal felelősséget.

 

6. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely a Megrendelő részéről fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre. A szerződés a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR), és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

 

6.1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról . Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni kivételt képez ez alól, ha a Szolgáltató önhibáján kívül nem tudja értesíteni a Felhasználót. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

7. Átvételi és szállítási lehetőségek

 

Postai levélben küldés

Postai csomag küldés

GLS futárszolgálat

GLS csomagponton

Személyes átvétel

 

 

8. Fizetési módok

 

   Fizetés bankkártyával a honlapon keresztül

            Az alábbi online és mobil fizetési módokat kínáljuk:

          PayPal fizetési mód 

          Online bankkártyás fizetés

 

   Előre fizetés banki átutalással
Előre utalás estén a számla végösszegét a visszaigazoló e-mailben megadott névre és számlaszámra kell 8 munkanapon belül átutalni. A közlemény rovatban meg kell adni a megrendelés azonosítóját. A termék az összeg megérkezését követően kerül kiküldésre. Amennyiben a számlára a megrendelést követő 8 munkanapon belül nem érkezik meg az utalás összege, a megrendelés törlésre kerül.

 

   Utánvétes fizetés a termék átvételekor
Csak MPL csomagküldés esetén lehetséges. Ebben az esetben a megrendelt termékek ellenértékét átvételkor a kézbesítő futárnak kell készpénzben kifizetni. Az utánvétes megrendelés összegét bankkártyával is kiegyenlítheti a futárnál található mobilterminálon keresztül.

 

7. A vásárlástól való elállás joga

A megrendelés átvételétől számítva a Felhasználónak 14 nap áll rendelkezésére, hogy indoklás nélkül elálljon a vásárlástól. Ezen nyilatkozatát írásban kell eljutatni a Szolgáltató számára. A vásárlástól való elállás bejelentésétől számítva 14 nap áll rendelkezésére, hogy a terméket visszajuttassa a Szolgáltató számára. A termék visszaszállításának költsége a Felhasználót terheli. A vételár a vásárlástól való elállás bejelentésétől számított 14 napon belül kerül visszatérítésre, de ennek előfeltétele a termék megfelelő állapotban való visszajutattatása.

 

8. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

8.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a C&K Agency Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő.... * , de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a C&K Agency Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a C&K Agency Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? * 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Igény bejelentésének módjai:

 

1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

- a vásárló nevét, címét,

- a termék megnevezését, vételárát,

- a vásárlás időpontját,

- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

- a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.

A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

 

 

 

2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét,

-   a termék megnevezését, vételárát,

-   a vásárlás időpontját,

-   a hiba bejelentésének időpontját,

-      a hiba leírását,

-      a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

-     a kifogás rendezésének módját